O PODJETJU

Osnovna dejavnost podjetja je izvedba projektov, pri katerih z različnimi načini interpretacije predstavimo naravo, jo poskušamo razumeti in primerno promovirati. Pri tem opozarjamo na trajnostni razvoj, ohranitev narave in biotsko pestrost.

Z izkušeno kreativno skupino uredimo centre za interpretacijo narave, tematske poti ter hkrati vsebine pripravimo in izvedemo v tiskani obliki in digitalnih medijih.